Opinionsbildning

Den politiska kontexten är komplex och politiska beslut påverkar samhälle, företag och organisationer på många sätt.

Vi klarlägger den politiska beslutsprocessen och bistår i arbetet med att utforma idéer och förslag som är politiskt relevanta. Vi bistår med råd kring när, var, hur och gentemot vem dialog och påverkan bör ske. Vi åtar oss endast uppdrag som innebär politisk påverkan som bidrar till bättre klimat och miljö samt ökad hållbarhet.

Opinionsbildning behövs för att påverka den allmänna opinionen och olika centrala aktörer i frågor som handlar om klimat-, miljö- och hållbarhet. Opinionsbildning kan också handla om att påverka specifika målgrupper. Vi hjälper er att delta i den offentliga debatten eller att genomföra kampanjer med riktade budskap, exempelvis via sociala medier.