De stora svenska börsbolagen blir allt mer transparenta med sin klimatpåverkan och sitt arbete med att minska den. Det visar 2050:s undersökning av klimatredovisningen bland företagen på Stockholmsbörsens large cap-lista.

Detta är tredje gången 2050 gör denna typ av undersökning och stora framsteg syns i hur många av börsbolagen som redovisar sina utsläpp av växthusgaser. I år kompletteras undersökningen med ett transparensindex - en poängsättning mellan 0 och 100 som beror på företagets redovisning av sina utsläpp samt dess målsättning för att minska klimatpåverkan. Totalt får 17 företag full pott i poängräkningen. Läs rapporten för att ta reda på vilka!

Rapporten i sin helhet hittar du här.
Pressmeddelande hittar du här.
Dagens Industri skrev en artikel om rapporten i kombination med beslutet om obligatorisk hållbarredovisning - läs mer här.

Publicerat på onsdag oktober 26, 2016