Tillsammans med Lantmännen och SP har 2050 tagit fram rapporten: I skuggan av eko

Lantbruket bidrar med livsmedel till människans mest grundläggande
försörjning och det producerar en rad andra ekosystemtjänster,
såsom fibrer och biologisk mångfald. Samtidigt tar
miljön skada av den ofta intensiva produktionen, med följden
att flera av samhällets miljömål motverkas. Förhållandena på
marknaden och dagens politik klarar tyvärr varken av att ersätta
produktionen av ekosystemtjänster, som därför blir för liten, eller
att stävja miljöproblemen.

Många lantbrukare, konsumenter, politiker och organisationer
har reagerat mot miljöeffekterna och därför sker sedan länge
ett arbete för att stärka hållbarheten i livsmedelskedjan.
Övergång till ekologisk produktion är en åtgärd, och många
lantbrukare i konventionellt jordbruk gör också stora insatser.
Samtidigt försvåras miljöarbetet av de orimligt snäva ekonomiska
marginalerna i lantbruket. Denna dubbla utmaning
behöver mötas på nya sätt.

Läs gärna hela rapporten här.

Publicerat på tisdag november 10, 2015