Samhällsnyttan med ökad biogasproduktion i Jönköpings län har bedömts kunna uppgå till 83 miljoner kronor per år. Det är en av slutsatserna i en ny rapport framtagen av 2050 på uppdrag av Energikontor Norra Småland.

Värderingen bygger på befintligt underlag avseende nyttan med biogas relaterat till minskat utsläpp av växthusgaser och partiklar samt minskat utsläpp av kväve som orsakar övergödning. Den totala samhällsnyttan med biogas är dock långt mycket större, särskilt sett ur ett regionalt perspektiv, men idag saknas underlag för att kunna värdera samtliga samhällsnyttor som uppstår vid produktion av biogas. Utredningen rekommenderar därför att ytterligare underlag ska tas fram för att kunna göra en komplett samhällsekonomisk värdering av nyttan med biogas.

Hela rapporten hittar du här.

Publicerat på onsdag mars 23, 2016