I förra veckan skrev 11 vd:ar som representerar företagen i Hagainitiativet på DN Debatt: ”För att våga investera för nästa steg i den växande fossilfria ekonomin krävs nu en politik som gynnar svenska företags klimatsatsningar med målet utsläpp nära noll år 2030.”

DN Debatt: Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi

Veckan efter svarade Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet, i en slutreplik till Hassler/Krusell. ”När det gäller kritiken mot Sverige och våra företag som föregångare har vi aldrig förstått varför andra länder skulle vara immuna mot positiva exempel. Vi nöjer oss med att konstatera att vårt eget klimatarbete, som ligger i framkant, varit framgångsrikt för oss så här långt.”

Slutreplik: Världen behöver föregångare i klimatarbetet

Hagainitiativet har kartlagt vad som krävs för att de ska kunna röra sig mot nära nollutsläpp till 2030 i rapporten Klimatarbete – när är det inte lönsamt?

Publicerat på måndag november 14, 2016