Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Datum: 27 april 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
För mer info, besök Aktuell Hållbarhet Utbildning