Fredag 23 oktober 2015 arrangerade Svenskt Näringsliv och Hagainitiativet ett gemensamt seminarium i samverkan med Miljömålsberedningen. På agendan: Var ligger de stora klimatutmaningarna? Hur går Sverige före? Hur kan transportsektorn bli fossilfri? Hur skapas rätt förutsättningar för näringslivet att minska sin klimatpåverkan och öka klimatnyttan?

När: 23 oktober 2015
Plats: Förstakammarsalen, riksdagen
Arrangörer: Svenskt Näringsliv och Hagainitiativet i samverkan med Miljömålsberedningen

Medverkande:
Per Bondemark, SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet
Göran Holm, vd, HKScan Sweden och ordförande i Livsmedelsföretagen
Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens
Jan Kilström, vd, Green Cargo
Susanne Lindqvist, energi- och klimatsamordnare, Sandvik Materials Technology
Maria Långberg, hållbarhetsdirektör, SSAB samt vd, Merox
Ulf Perbo, vice vd, Bil Sweden
Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef, Stockholm Resilience Centre
Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen
Ulf Svahn, vd, SPBI
Anders Wijkman, ordförande, Miljömålsberedningen
Ebba Åkerlund, miljöchef, Kubal
Moderatorer: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Nina Ekelund, Hagainitiativet

Läs mer och se inspelningen här