FN:s 17 hållbarhetsmål kopplar alla till maten. Hur kan Skånes livsmedelsindustri positionera sig som den mest hållbara i världen? 2050:s Lina K Wiles diskuterar hur livsmedelssektorn kan agera lokomotiv i resan mot de globala hållbarhetsmålen (SDG:s) och hur regeringens nya livsmedelsstrategi kan få betydelse för Skåne.

Tid: Fredag 17 mars kl 7.30-9.00

7.30-7.55 Frukost serveras vid ståborden utanför Mediaskogen

7.55-8.00 Markus Ekelund, VD på 2050, hälsar välkomna

8.00-8.30 Kort föredrag av 2050:s Lina Wiles, samt minicase från inbjuden gäst från livsmedelssektorn

8.30-8.45 Öppen diskussion

8.45-8.50 Sammanfattning

Plats: Apberget, även kallat Arenan, på Media Evolution City

Arrangör: 2050

Anmälan: Senast 14 mars till lina.wiles@2050.se