Sju riksdagspartier har enats om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Men hur kan företag och verksamheter ställa om till fossilfritt? Vilka är flaskhalsarna och framgångsfaktorerna?

Tid: Onsdag 24 maj 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00

8.30-8.35 Moderatorerna, Lina K Wiles, 2050, och Lisa Malm, Klimatsamverkan Skåne, hälsar välkomna.

8.35-8.45 Bränslestrategi för fossilfrihet. Sara Anderson, 2050, beskriver transportsektorns utmaningar och möjligheter att ställa om till fossilfritt och hur ett företag kan kartlägga sin påverkan, sätta mål och ta fram en strategi för att minska sina utsläpp och bli helt fossilfritt.

8.45-8.55 Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsstrateg på Skånetrafiken, berättar om deras omställning från fossilt, lärdomar på vägen och utmaningar för framtiden.

8.55-9.05 Lisa Malm, Klimatsamverkan Skåne, berättar om utmaningen 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020.

9.05-9.20 Panelsamtal: Claes Ramel, VD Ecobränsle; Magnus Casparson, Affärsutvecklare E.On; Desiree Grahn, Biogas Syd och Sara Anderson, 2050, diskuterar fossilfria bränslealternativ, möjligheter och utmaningar.

9.20-9.30 Frågestund

Plats: Utbildningsrummet på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö

Arrangör: Klimatsamverkan Skåne och 2050

Anmälan: senast 19 maj till lina.wiles@2050.se