Den 16 oktober 2015 lanserades vår nya rapport och presenterar lösningar för att lyckas med en modern Hållbar offentlig upphandling. Med effektiva krav på varor och tjänster kan offentlig upphandling bli en stark drivkraft för hållbar utveckling. Lagstiftningen inom området var länge svag och oklar, men idag finns stora möjligheter att ställa krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Samtidigt behöver regelverket skärpas ytterligare för att all upphandling i praktiken ska ske hållbart. Hur bör lagstiftningen ändras för att göra det nya EU-direktivet rättvisa? Vi slår hål på vanliga myter och erbjuder lösningar för faktiska hinder. Visar hur tredjepartscertifieringar är effektiva verktyg för att ställa krav.

När: 16 oktober 2015
Plats: Stockholm
Arrangörer: New Wave Group, 2050 samt Svanen, EU Ecolabel, TCO Development, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), Fairtrade,MSC och KRAV.
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civil- och upphandlingsminister
Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, senior advisor 2050
Ragnar Unge vd, Miljömärkning Sverige
Gabriella Blomgren, marknadschef, TCO Development

Den 16 oktober 2015 lanserades vår nya rapport och presenterar lösningar för att lyckas med en modern Hållbar offentlig upphandling. Med effektiva krav på varor och tjänster kan offentlig upphandling bli en stark drivkraft för hållbar utveckling. Lagstiftningen inom området var länge svag och oklar, men idag finns stora möjligheter att ställa krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Samtidigt behöver regelverket skärpas ytterligare för att all upphandling i praktiken ska ske hållbart. Hur bör lagstiftningen ändras för att göra det nya EU-direktivet rättvisa? Vi slår hål på vanliga myter och erbjuder lösningar för faktiska hinder. Visar hur tredjepartscertifieringar är effektiva verktyg för att ställa krav.

När: 16 oktober 2015
Plats: Stockholm
Arrangörer: New Wave Group, 2050 samt Svanen, EU Ecolabel, TCO Development, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), Fairtrade,MSC och KRAV.
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civil- och upphandlingsminister
Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, senior advisor 2050
Ragnar Unge vd, Miljömärkning Sverige
Gabriella Blomgren, marknadschef, TCO Development

Läs rapporten här