Klimatkraven på svenska företag ökar till följd av både politiska regleringar och förändrade omvärldsförväntningar. Hur ser företagen på dessa tuffare krav och hur anpassar de sin verksamhet för bibehållen konkurrenskraft?

Tid: Fredag 20 oktober, kl. 8.30-10.00. Frukost serveras från 8.00.

Från strategi till handlingsplaner med klimatpåverkan i fokus
Agneta Wannerström, ansvarig för klimatarbete på Skanska
Hur påverkar tuffa miljömål näringslivet?
Jonas Jalvér, stf näringslivschef i Norrköpings kommun
Svenska företag vill ha tuffare krav!
Nils Westling från 2050 presenterar en rapport om hur företag anser att tuffare hållbarhetskrav påverkar konkurrenskraften med fokus på Östergötland
Stämmer det här i Östergötland?
Panelsamtal med företrädare för östgötska företag

Moderatorer: Malin Forsgren och Peter Henriksson, 2050.

Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping.
Arrangör: 2050
Anmälan: Vänligen anmäl dig senast 18 oktober här.