Hur agerar företagen med de nya internationella besluten på plats och vad gör politiken? Hur kan målen genomföras i företagen? Vilka affärsmöjligheter finns för företagen i den omställning som nu sker? Hur skapas bra samverkan mellan företag, det offentliga, forskning och civila samhället för att uppnå Parisavtal och hållbarhetsmål?


Tid: Tisdag 5 april, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Arrangör: Hagainitiativet
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Yvonne Ruwaida, statssekreterare, miljö- och energidepartementet (MP)
Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef, Jernkontoret
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Olof Johansson, miljöchef, Sveaskog
Rønnaug Vinje, hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige

Anmälan: Anmälan görs här. Frukostmötet är kostnadsfritt.