Ger transparens klimatförtroende och stärkta affärer? Vilka mervärden skapas av en öppenhet med företagens klimatdata? Vad har politiken och forskningen för förväntningar på företagen? Är företagen tillräckligt öppna med sitt klimatarbete idag?

Hagainitiativet bjuder in till frukostmöte med talare från politik, näringsliv och akademi:
Karolina Skog, miljöminister (MP)
Em Petersson, Klimat- och energifrågor, Greenpeace
Ulf Wikström, Hållbarhetschef, Fortum Värme
Lena Sammeli, Hållbarhetschef, Sveaskog
Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Mikael Karlsson, forskare, KTH, samt Senior Advisor, 2050
Bibi Bleekemole, Co-founder, Impact and Public Engagement, Fairphone
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet (moderator)

Tid: måndag 16 oktober, kl. 8-9.30 (frukost från kl 07.30)
Plats: Skeppsbron 32, 3 tr, Gamla stan
Arrangör: Hagainitiativet
Twitter: #haga17
Anmälan: Anmäl dig här senast den 13 oktober