Gapet är stort mellan politikens mål och miljötillståndet, med klimatförändring och övergödning som två allvarliga exempel. Vi presenterar forskning om hur gapen uppstår, och politiker, företag och experter diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas. Hur kan vi rädda Östersjön och klimatet?

Klimatförändringen och övergödningen i Östersjön är två tydliga exempel, där trenderna pekar i en oroväckande riktning, trots att miljöförstöringen visar sig mer kostsam än åtgärderna. Frågan är vad forskningen säger om orsakerna till problemen och om vilka lösningar som kan identifieras. Och vilka förklaringar ser politiska beslutsfattare till att det går så trögt? Delar företagen den bilden och vilken efterfrågan finns på politiska beslut om underlättar hållbara affärer? På seminariet presenteras nya resultat från ett par forskningsprojekt som studerar varför gap uppstår mellan mål och resultat, vilket diskuteras av experter, riksdagsledamöter och hållbarhetschefer.

Tid: Tisdag 5 juli 2016, kl 8.00-9.15
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Arrangör: Södertörns Högskola
Medverkande:
Matilda Ernkrans, ordförande miljö- och jordbruksutskottet , S
Johan Hultberg, ledamot miljö- och jordbruksutskottet , M
Mikael Karlsson, miljöforskare, KTH
Johan Kuylenstierna, chef, Stockholm Environment Institute
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Michael Gilek, professor miljövetenskap, Södertörns Högskola
Sara Anderson, 2050 Consulting
Moderator: Markus Ekelund, 2050 Consulting