Vi ställer frågan: Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit? Vi har samlat politiker, representanter för fordonsbranschen, tillverkare av förnybara drivmedel och företag som ställt om sina transporter, för att diskutera och ge svar.

Målen för en fossiloberoende fordonsflotta är ambitiösa och innebär krav på genomgripande omställning av hela transportsektorn i Sverige. Linköpings kommun har ett aggressivt mål, med sikte på att bli koldioxidneutrala till 2025 och Östergötland har unika möjligheter att nå målet för fossilfria transporter tack vare lokala företag som erbjuder samtliga fossilfria bränsletyper som finns på marknaden idag. Därmed finns det bra referenser och en hög kunskapsnivå i regionen.

Tid: Tisdag 5 juli 2016, kl 9.30-10.30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Arrangör: Cleantech Östergötland, Östgötautmaningen, Gröna Bilister
Medverkande:
Jakob Lagercrantz, Grundare, 2030-sekretariatet
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (MP), ordförande Trafikutskottet
Anita Jernberger, Regionråd (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden
Nils Hillerbrand, Kommunalråd Linköping (MP)
Anders Norén, Teknisk chef, Bil Sweden
Jonas Kempe, Head of Solutions Portfolio, Scania
Bengt Olof Johansson, VD, Lantmännen Agroetanol
Patrik Lindergren, VD, Chargestorm
Christer Hagsund, CFO, DSV
Tina Helin, VD, E.ON Gas Sverige AB
Bengt Lagerman, VD, Returpack
Klas Gustafsson, vVD, Tekniska Verken
Moderator: Nina Ekelund, Programdirektör, Hagainitiativet