Biodrivmedel bidrar till en fossilfri fordonsflotta. I en ny rapport beskrivs varför biodrivmedel är bra för klimatet, jobben, jordbruket och energitryggheten samt varför det behövs en bred portfölj med biodrivmedel i Sverige. Vilken politik behövs för att stimulera en biodrivmedelsrevolution?

Inrikes transporter står för en stor del av Sveriges energianvändning samt utsläpp av växthusgaser. Dessutom är tendensen att utvecklingen inom transportsektorn står still och stampar - utsläppen från inrikes transporter minskade inte alls under 2015. I Sverige finns både tekniken och lösningarna för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Politiska styrmedel har hittills banat väg för en hög användning av biodrivmedel i Sverige, jämfört med många andra länder. Nu gäller det att ta tillvara på erfarenheterna och öka takten i omställningen. Här kan biodrivmedel spela en betydande roll. Biodrivmedel är bra för klimatet, ger jobb, gynnar jordbruket och energitryggheten. Vilken politik behövs för att stimulera en biodrivmedelsrevolution? Vilken är biodrivmedlens roll i samhällsutvecklingen och vad skulle en ökad produktion innebära för Sverige?

Tid: Måndag 4 juli 2016, kl 12:00-13:30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Arrangör: Energifabriken, Perstorp Bioproducts
Medverkande:

Matilda Ernkrans, S
Linnéa Engström, MP
Kristina Yngwe, C
Klara Helstad, Energimyndigheten
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Per Kågesson, KTH
Johanna Grant, Gröna Bilister
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Carl Von Schantz, Lantmännen Energi
Åsa Pettersson, Scania
Helena Jonsson, LRF
Per Everhill, Tekniska Verken
Karin Varverud, Energifabriken
Lars Lind, Perstorp Bioproducts
Charlotte Elander, Energifabriken
Moderator: Sara Anderson och Mikael Karlsson, 2050 Consulting