Cirkulär ekonomi (CE) är ett uttryck som blivit väldigt populärt inom näringslivet och politiken på senare år. En liknande utveckling sker bland dagens unga där upp emot hälften uppger att de föredrar tillgång framför ägande. Hur ser den nya generationen på CE?

Cirkulär ekonomi (CE) beskrivs som en lösning på dagens resurskrävande och miljöbelastande linjära förlopp enligt ”take-make-waste”-principen. Genom att sluta kretsloppen och se till att både tekniska och biologiska komponenter cirkulerar längre, kan vi skapa mer hållbara system. I många avseenden finns här även pengar att tjäna, något som näringslivet och industrin har börjat förstå. Även politiken är vaken och utreder möjligheter inom delandets ekonomi och nya affärsmodeller. CE beskrivs som framtidens system… Så vad säger då de som är del del av framtiden, dagens unga? Är CE här för att stanna? Vi diskuterar hur CE kommer påverka ungas konsumtion, arbete och fritid.

Tid: Tisdag 5 juli 2016 kl 12.30-13.30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Arrangör: 2050
Medverkande:
Beatrice Rindevall, redaktör, Supermiljöbloggen
Elin Bergman, ordförande, Cradle Net
Philip Botström, förbundsordförande, SSU
Louise Meijer, vice förbundsordförande, MUF
Ahmed al-Qassam, ordförande, PUSH Sverige
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA
Lucella Bergström, kommunikationsansvarig, ungdomar.se
Åsa Ahlgren Berndtson, kommunikationschef, Stena Recycling
Belinda Hellberg, moderator, 2050 Consulting

Almedalskalendariet
Facebook