Biogas ger stora nyttor för samhället. Två nya rapporter presenteras som belyser och kvantifierar dessa nyttor. Dessutom diskuterar vi vad som behöver göras för att skapa en blomstrande biogasmarknad 2030?

Det finns en lång erfarenhet av biogas i Östergötland, med Tekniska verken som stor producent, Region Östergötland som stor användare och Biogas Research Center som viktigt nationellt forskningscentrum. Vilka är deras erfarenheter och framtida utmaningar? Vi diskuterar hur viktiga samhällsmål kan gynnas om politiken bättre förmår ta fasta på den totala samhällsnyttan med biogas.

Tid: Tisdag 4 juli, kl 13.00-14.00
Plats: Korsgatan 4, Visby
Arrangör: Region Östergötland, Tekniska verken, Biogas Research Center och Biogas Öst
Medverkande:
Karin Svensson Smith (MP) Riksdags ledamot, ordf. trafikutskottet
Rikard Nordin (C) Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson
Jan Owe-Larsson (M) Region Östergötland
Ulf Nilsson (S) Regionförbundet Kalmar Län, ordförande i svensk kollektivtrafik
Göran Gunnarsson (C) Region Östergötland
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska Verken
Johanna Grant, Ordförande Gröna Bilister
Mats Eklund, forskare, Biogas Research center (LiU)
Eva Alfredsson, forskare, KTH
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Maria Malmqvist, VD, Energigas Sverige
Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs Scania
Nils Westling, 2050
Sara Anderson, 2050
Moderator: Mikael Karlsson, 2050