Plast är det material som skapar mest problem för både återvinningsindustrin och kraftvärmebolagen. Frågan är om hållbarhet och plast är begrepp som överhuvud taget går att kombinera. Men plast har också många bra egenskaper. Kan plast ha en plats i framtidens hållbara samhälle?

 • Åsikterna om plastens roll i ett framtida hållbart samhälle går isär. Många föredrar plast som görs av biobaserade jungfruliga råvaror framför återvunnen plast. Är det resurseffektivt? Bioplast kan också medföra nedskräpning samt spridning av mikroplaster och mijögifter. Oavsett råvara måste vi får ordning på de cirkulära flödena – vad krävs då? Det är inte för inte som vi använder plast i så många sammanhang i dagens samhälle. Hur kan vi dra nytta av fördelarna och samtidigt minimera nackdelarna? En onyanserad syn på plast riskerar att leda till fel beslut. Är det där vi är?

  Tid: Tisdag 4 juli, kl 09:00 - 10:30
  Plats: Korsgatan 4, Visby
  Arrangör: Cleantech Östergötland
  Medverkande:
 • Stefan Håkansson, VD, E.ON Sverige
  Klas Gustafsson, vVD, Tekniska verken
  Magnus Huss, Förbundsdirektör, IKEM
  Bengt Lagerman, VD, Returpack
  Therese Jacobson, avdchef, Miljögifter, Naturskyddsföreningen
  Jan Göransson, Public Affairs, Suez Recycling
  Maria Smith, Miljöchef, ICA
  Camilla Zetterberg, Avdelningschef, Kemikalieinspektionen
  Sara Karlsson, Talesperson Avfall, (S)
  Stefan Holmertz, VD, Optibag
  Moderator: Mikael Karlsson, 2050 Consulting