En cirkulär europeisk ekonomi bygger på avfallshierarkin. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljönyttor.

I en ny rapport från 2050 som tagits fram på uppdrag av Söderenergi, värderas i ett första steg samhällsnyttan med avfallsförbränning ur
miljösynpunkt. På seminariet beskrivs möjligheten att tillämpa modellen på fler steg i avfallstrappan och utifrån ett europeiskt perspektiv.

Tid: Måndag 3 juli, kl 11.00-12.15
Plats: Korsgatan 4, Visby
Arrangör: Söderenergi och 2050
Medverkande:
Per Larhed, kommunikationschef, Söderenergi
Anders Wijkman, styrelseordförande, Återvinningsindustrierna
Lena Bruce, affärsutvecklare, Sveaskog
Isadora Wronski, internationell projektledare, Greenpeace
Erik Lindroth, miljödirektör, TetraPak Nordics
Ulf Skagerström, CMO och grundare, Matsmart
Kajsa Hedberg, vd, SRV återvinning AB
Håkan Karlsson, vd, Telge Nät
Nils Westling, 2050
Moderator: Mikael Karlsson, 2050