Trots stort behov och efterfågan kring gröna finanser finns det idag en brist på alternativ och få vet egentligen vad som är grönt. Vilka styrmedel behöver bolagen för att lyckas och hur kan transparensen ökas gentemot konsumenterna? Hur stimuleras bäst innovationer inom hållbara sparprodukter?

Handelsbanken, 2050 och Naturskyddsföreningen bjuder in till ett seminarium där företrädare från politiken och finansbranschen får diskutera tillsammans med konsumentföreträdare om hur vi gör grönt till default.

Tid: måndag 2 juli, kl 10.45-12.00
Plats: Länstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: 2050, Handelsbanken och Naturskyddsföreningen
Twitter: #grontsomdefault
Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Ragnar Unge, vd, Svanen
Patric Lindqvist, portfolio manager sustainable energy, Handelsbanken
Britta Burreau, vd, KPA
Aaron Maltais, research fellow, SEI Stockholm
Moderator: Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet