Almedalen 2 juli: Grönt som default – så blir gröna finanser det självklara valet

Trots stort behov och efterfågan kring gröna finanser finns det idag en brist på alternativ och få vet egentligen vad som är grönt. Vilka styrmedel behöver bolagen för att lyckas och hur kan transparensen ökas gentemot konsumenterna? Hur stimuleras bäst innovationer inom hållbara sparprodukter?

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 23 maj: Klimatomställning som affärsmöjlighet

Klimatomställningen sågs tidigare som en börda som skulle delas – idag inser allt fler att det är en affärsmöjlighet. Hur skapar vi möjligheter som både gynnar företagen och omställningen? Hur långt fram ligger svenska företag?

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 9 mars: Hållbarhetsredovisning - lagefterlevnad, marknadsföring eller affärsstrategi?

2050 bjuder in till frukostseminarium om hållbarhetsredovisningar. Kom och hör experter från näringslivet, samt forskare och politiker diskutera vilka möjligheter hållbarhetsredovisningen innebär.

Läs mer...

Boklansering 13 februari: Klimatet, kvartalsekonomin och kapitalismen

Välkommen på ett frukostmöte som tar avstamp i Anders Wijkmans nya bok "Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, skriven för Romklubbens femtioårsjubileum.

Läs mer...

Frukostmöte i Linköping 20 oktober: Tuffa klimatmål - hot eller möjlighet?

Klimatkraven på svenska företag ökar till följd av både politiska regleringar och förändrade omvärldsförväntningar. Hur ser företagen på dessa tuffare krav och hur anpassar de sin verksamhet för bibehållen konkurrenskraft?

Läs mer...

Frukostmöte 16 oktober: Naket eller påklätt – vilka företag vinner klimatförtroende?

Ger transparens klimatförtroende och stärkta affärer? Vilka mervärden skapas av en öppenhet med företagens klimatdata? Vad har politiken och forskningen för förväntningar på företagen? Är företagen tillräckligt öppna med sitt klimatarbete idag?

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 11 oktober: Skånska företags syn på hållbarhet och lönsamhet

2050 bjuder in till frukostseminarium. Varför är skånska företag mer positiva till tuffare miljölagstiftning än företagen på börsens stora lista? Hur ser skånska företag på kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet?

Läs mer...

Utbildning i Malmö: Agenda 2030 för företag

För två år sedan antog FN 17 globala mål för en hållbar utveckling fram till 2030. Många företag har redan börjat arbeta med de globala målen, men ännu råder stor osäkerhet kring hur man ska gå tillväga och hur målen påverkar affären.

Läs mer...

Almedalen 5 juli: Klimatsmarta varukedjor – dagligvaruhandeln och konsumtion

Varje dag konsumerar vi en mängd varor som påverkar vårt koldioxidavtryck på planeten. Lidl vill sträva mot en koldioxidfri ekonomi och har som livsmedelskedja en nyckelroll i det arbetet. Över en ekologisk lunch kommer vi att diskutera möjligheter och utmaningar för att minska klimatfotavtrycket.

Läs mer...

Almedalen 4 juli: Nya affärer med biogasen - från regionalt till globalt

Biogas ger stora nyttor för samhället. Två nya rapporter presenteras som belyser och kvantifierar dessa nyttor. Dessutom diskuterar vi vad som behöver göras för att skapa en blomstrande biogasmarknad 2030?

Läs mer...

Almedalen 4 juli: Får plasten plats i den cirkulära ekonomin?

Plast är det material som skapar mest problem för både återvinningsindustrin och kraftvärmebolagen. Frågan är om hållbarhet och plast är begrepp som överhuvud taget går att kombinera. Men plast har också många bra egenskaper. Kan plast ha en plats i framtidens hållbara samhälle?

Läs mer...

Almedalen 3 juli: Håll Europa Rent

En cirkulär europeisk ekonomi bygger på avfallshierarkin. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljönyttor.

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 24 maj: Vägen till fossilfria transporter i Skåne – möjligheter och utmaningar

Sju riksdagspartier har enats om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Men hur kan företag och verksamheter ställa om till fossilfritt? Vilka är flaskhalsarna och framgångsfaktorerna?

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 27 april - Hållbarhetsrapporten: hyllvärmare eller viral succé?

Hur många hållbarhetsrapporter läser du? Och vem läser din? Det är hållbarhetsrapporteringssäsong. En ny lag gör det obligatoriskt för omkring 1600 svenska bolag att rapportera icke-finansiella data, med start från innevarande verksamhetsår. Men det är många fler som nu börjar rapportera. Men varför? Och för vem? Vi ser på hur man lyfter hållbarhetsrapporten från hyllvärmare till hjärtat i en affärsdrivande kommunikation och content för sociala medier.

Läs mer...

Frukostseminarium 26 april: År 2025 – Hur transporterna blev fossiloberoende

Välkommen till framtiden och berättelsen om hur Östergötland uppnådde målet om helt fossiloberoende transporter till 2025. Vi vänder på perspektivet och utgår från att vi faktiskt uppnått målet med fossilfria transporter till 2025.

Läs mer...

Seminarium i Washington 21 april - Business Opportunities for the Climate and Economy

Välkommen till seminariet Business Opportunities for the Climate and Economy som arrangeras av Hagainitiativet tillsammans med UD, The New Climate Economy, World Resources Institute och Sveriges Ambassad i Washington.

Läs mer...

Konferens i Norrköping 21 april: Fossilfritt Östergötland – Möjligheter i en modernare morgondag

Den 21 april kommer Fossilfritt Sverige till Norrköping tillsammans med miljöminister Karolina Skog för konferensen ”Fossilfritt Östergötland – möjligheter i en modernare morgondag”. Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. I Östergötland finns många goda initiativ som visar hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Konferensen är kostnadsfri och öppen för allmänheten.

Läs mer...

Frukostseminarium i Malmö 22 mars - Affärsnära perspektiv på världens viktigaste mål

Välkommen på frukostseminarium om FN:s 17 hållbarhetsmål och deras betydelse för affären, varumärket och samhället. Talare är Lina Wiles, hållbarhetskonsult på 2050, som berättar hur målen kan genomföras i verksamheten.

Läs mer...

Mat – Nyckeln till de globala hållbarhetsmålen

FN:s 17 hållbarhetsmål kopplar alla till maten. Hur kan Skånes livsmedelsindustri positionera sig som den mest hållbara i världen? 2050:s Lina K Wiles diskuterar hur livsmedelssektorn kan agera lokomotiv i resan mot de globala hållbarhetsmålen (SDG:s) och hur regeringens nya livsmedelsstrategi kan få betydelse för Skåne.

Läs mer...

Så tjänar du pengar på ditt hållbarhetsarbete

Idag är de flesta företag överens om att hållbarhet är positivt även för resultaträkningen. Trots det är det ofta oklart hur mycket och var det påverkar verksamheten. Vi går under en dag igenom hur man kan sätta siffror på hur affären påverkas. Vi visar en steg för steg-metodik i hur man företagsekonomiskt kan räkna på olika typer av hållbarhetsprojekt för att kunna välja de som också är bäst för resultaträkningen.

Läs mer...

Utbildning 27 april: Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Läs mer...

Frukostmöte 25 januari: Har vi rätt ledare i världen för att rädda klimatet?

Leda för att bli omvald eller leda för en hållbar värld? Vilket ansvar för klimatet har ledarskapet? Hur kommer Brexit och Trump påverka klimatpolitiken? Vilka är de nya klimatledarna i Sverige och i världen? Hur bör Sverige leda för att höja tempot i klimatfrågan?

Läs mer...

Utbildning 8 November: Hållbar ekonomi - Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar lönsamheten direkt och indirekt.

Läs mer...

Frukostmöte i Göteborg 21 oktober: Parisavtalet - hur blir företagen vinnare?

Frukostmöte om hur företagen kan bli vinnare i en värld där Parisavtalet sätter ramarna. Vad betyder Parisavtalet för svenska företag? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen?

Tid: 21 oktober, kl.8-10
Plats: Universeum, Göteborg
Arrangörer: Hagainitiativet i samarbete med Universeum
Twitter: #haga16

Läs mer...

Utbildning 8 september: Hållbar ekonomi - Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar lönsamheten direkt och indirekt.

Läs mer...

Almedalen 5 juli: Vad tycker den unga generationen om cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi (CE) är ett uttryck som blivit väldigt populärt inom näringslivet och politiken på senare år. En liknande utveckling sker bland dagens unga där upp emot hälften uppger att de föredrar tillgång framför ägande. Hur ser den nya generationen på CE?

Läs mer...

Almedalen 5 juli: Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?

Vi ställer frågan: Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit? Vi har samlat politiker, representanter för fordonsbranschen, tillverkare av förnybara drivmedel och företag som ställt om sina transporter, för att diskutera och ge svar.

Läs mer...

Almedalen 5 juli: Från ord till handling – varför är det så svårt att klara miljömålen för Östersjön och klimatet?

Gapet är stort mellan politikens mål och miljötillståndet, med klimatförändring och övergödning som två allvarliga exempel. Vi presenterar forskning om hur gapen uppstår, och politiker, företag och experter diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas. Hur kan vi rädda Östersjön och klimatet?

Läs mer...

Almedalen 4 juli: Bonden, bränslet och beroendet – vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?

Biodrivmedel bidrar till en fossilfri fordonsflotta. I en ny rapport beskrivs varför biodrivmedel är bra för klimatet, jobben, jordbruket och energitryggheten samt varför det behövs en bred portfölj med biodrivmedel i Sverige. Vilken politik behövs för att stimulera en biodrivmedelsrevolution?

Läs mer...

Frukostmöte 5 april: Vad betyder Parisavtal och hållbarhetsmålen för näringsliv och samhälle?

Hur agerar företagen med de nya internationella besluten på plats och vad gör politiken? Hur kan målen genomföras i företagen? Vilka affärsmöjligheter finns för företagen i den omställning som nu sker? Hur skapas bra samverkan mellan företag, det offentliga, forskning och civila samhället för att uppnå Parisavtal och hållbarhetsmål?

Läs mer...

Frukostmöte 21 mars: Kan alla företag bli vinnare med mer ambitiösa klimatmål?

Stärks konkurrenskraften med ambitiösa klimatmål? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna? Vilka företag och branscher är förlorare i klimatomställningen? Vilka är vinnare? Är finansbranschen redo? Vad betyder det för Sverige med företag som ligger före?

Läs mer...

Näringslivshearing: Sveriges klimatansvar och näringslivets klimatnytta

Fredag 23 oktober 2015 arrangerade Svenskt Näringsliv och Hagainitiativet ett gemensamt seminarium i samverkan med Miljömålsberedningen. På agendan: Var ligger de stora klimatutmaningarna? Hur går Sverige före? Hur kan transportsektorn bli fossilfri? Hur skapas rätt förutsättningar för näringslivet att minska sin klimatpåverkan och öka klimatnyttan?

Läs mer...

Frukostseminarium: Ny rapport om hållbar upphandling

Den 16 oktober 2015 lanserades vår nya rapport och presenterar lösningar för att lyckas med en modern Hållbar offentlig upphandling. Med effektiva krav på varor och tjänster kan offentlig upphandling bli en stark drivkraft för hållbar utveckling. Lagstiftningen inom området var länge svag och oklar, men idag finns stora möjligheter att ställa krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Samtidigt behöver regelverket skärpas ytterligare för att all upphandling i praktiken ska ske hållbart. Hur bör lagstiftningen ändras för att göra det nya EU-direktivet rättvisa? Vi slår hål på vanliga myter och erbjuder lösningar för faktiska hinder. Visar hur tredjepartscertifieringar är effektiva verktyg för att ställa krav.

När: 16 oktober 2015
Plats: Stockholm
Arrangörer: New Wave Group, 2050 samt Svanen, EU Ecolabel, TCO Development, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), Fairtrade,MSC och KRAV.
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civil- och upphandlingsminister
Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, senior advisor 2050
Ragnar Unge vd, Miljömärkning Sverige
Gabriella Blomgren, marknadschef, TCO Development

Läs mer...