Blogg: Nytt utkast till avtal

Nu händer mycket på klimatmötet i Paris, och utvecklingen sker snabbt, så det blir en kort analys i punktform:

Ikväll small det till med ett nytt utkast till klimatavtal. Det rymmer långt färre parenteser än tidigare, vilket återspeglar en ökad samsyn, så långt länderna nu håller med om detta. Det visar sig de kommande timmarna.

Texten har förskjutits åt olika håll. Det finns steg fram och tillbaka.

Temperaturmålet är nu formulerat utan olika alternativ som tidigare, och den modell som vunnit gehör, hittills, handlar om ett mål på ”väl under 2 grader”, och om åtgärder för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Det är en acceptabel kompromiss.

Däremot mycket illa att alla siffror för minskade utsläpp tagits bort; ordet ”percent” är helt borta (i denna del av avtalet). Istället finns en skrivning om ”greenhouse gas neutrality”, vilket är vagt och öppnar för märkliga beräkningar. Siktet för neutraliteten är därtill inställt på ”towards… second half of the century”, vilket är ännu svagare. På denna punkt krävs ordentliga framsteg i natt. Tidigare förslag om minskningar på 70-95 procent till 2050 behöver återtas.

I denna fråga tror jag man gör det lite för lätt för sig, om man i de två punkterna ovan tolkar in ett möjligt 1,5 gradersmål och neutralitet att börja gälla direkt efter 2050, vilket i så fall vore i linje med IPCC:s bättre scenarier. En kvantifiering behövs.

När det gäller nationellt arbete däremot, finns tydligare skrivningar i utkastet om att staterna ska förbereda och genomföra utsläppsminskningar (mer bindande att förbereda än att uppnå, dock). Det finns även skrivningar om hur detta ska mätas, verifieras och kommuniceras.

En mekanism för fortlöpande uppföljning av utfall och uppgradering av klimatarbetet finns med i den nya texten, vilket är mycket bra och hela tiden har varit nödvändigt. Nu blir det dock extra viktigt med tanke på försvagningen när det gäller utsläppsmål. 2019 ska en dialog om detta hållas (vilket läggs fast i ett beslut utanför avtalet) och 2023 ska det ske enligt avtalet. Sedan följer femårscykler.

Det finns med en skrivning som öppnar för marknadsmekanismer, men den finns inom parenteser. Dessa förslag behöver preciseras för att innebörden ska kunna analyseras i detalj. Utsläppshandel kan i princip vara positiv, men blir den inte riggad på ett bra sätt så finns uppenbara risker. Fokus behöver ligga på minskade utsläpp.

När det gäller finansiering finns den tidigare överenskomna siffran 100 miljarder USD vid år 2020 kvar (de sämre alternativen är borta), men det är fortfarande djupt oklart hur mycket beloppet ska öka därefter, och hur det ska ske.

Angående differentiering finns allmänt sett en rad parenteser kvar, men samtidigt präglas den nya texten på flera ställen av mer hänsyn till LDC (least developed countries). Angående ”loss & damage” finns nu utvecklade texter, men det mesta är olöst och olika versioner finns inom olika parenteser. Här finns avgörande knäckfrågor för de kommande timmarna.

Det blir till sist svårare att få avtalet i kraft, på grund av en ny formulering om krav på att inte bara ett visst antal länder ska ratificera (ungefär godkänna) avtalet, utan också att dessa ska motsvara viss andel av de totala utsläppen.

Av de punkter jag hade på önskelistan igår har det gått både fram och tillbaka. Som väntat ungefär. Det blir spännande att se hur det landar – för jag tror alltjämt på ett avtal – om knappt ett dygn, om tidsplanen håller.

Publicerat på fredag december 11, 2015