Blogg: Lunch i väntan på ett avtal

Det är inte ofta tal är så rörande som det Fabius, ordförande på klimatmötet i Paris, höll för en stund sedan. Applåderna stormade, diplomater grät och till och med tolken snörvlade och hade upprepat darr på rösten. Jag drogs också med, men frågan bakom är – var är avtalstexten och hur ser den ut?

Det som avslöjades i talet är att avtalet är ”differentiated, fair, dynamic, balanced, durable” – vilket förstås är retorik, men också ”legally binding”, vilket är avgörande viktigt.
Fabius upprepade också ungefär målsättningen för temperaturökningen från senaste utkastet: ”well, for below 2 degrees” med sikte (återstår läsa hur det formuleras) på 1,5 grader. Det är ett historiskt steg.
När det gäller finansiering finns redan utlovade 100 miljarder USD kvar och den summan ska ses över senast 2025. Bra, men detaljerna i texten avgörande.
Det står också klart att det finns en mekanism för fortlöpande uppdatering av målsättningar mm, vilket också är en viktig komponent.
I punkterna ovan har tre huvudgrupper på mötet var och en fått något.
Men det återstår en oerhört viktigt detalj – hur mycket utsläppen ska minska. På den punkten saknas besked ännu och den rimliga tolkningen är att det saknas siffror. Om det blir så är det ett mycket stort problem. Det är trots allt utsläppen som har betydelse för klimatförändringen.
Nu är det lunch på mötet, sen kommer texten.
Mikael Karlsson, 12 december

Publicerat på lördag december 12, 2015