Klimatpolitiken är en vinst – inte en kostnad

Hur allvarligt är klimatläget nu?

Det mesta som IPCC sa 1995 visade sig stämma, det är till och med något värre. Det har varit allvarligt länge, särskilt eftersom utsläppen fortsätter att vara alldeles för stora. Å andra sidan är medvetenheten större än någonsin och åtgärderna mer omfattande än någonsin. Det är inte uteslutet att man därför kan vara mer hoppfull idag än på 90-talet. Det är först efter Parisavtalet som människor velat se skillnad på riktigt. För den som känt till problemen länge så är den policymässiga lägesförändringen idag mest positiv. Trumps bakåtstävande politik skapar därutöver en gemensam motivation till förändring.

Hur eniga är forskarna?

Helt. De som är klimatförnekare bedriver inte vetenskaplig klimatforskning. Men det finns förstås en diskussion om vilka åtgärder som är bäst – där blir frågan politisk och det är helt i sin ordning. Vem som ska betala för åtgärderna behöver vi exempelvis svar på – jag tycker det ska vara förorenarna.

FN:s klimatpanel kommer med en 1,5 graders-rapport den 8 oktober. Har vi inte redan passerat 1,5 grader?

Nej, det har vi inte gjort. Om utsläppen är som idag så minskar möjligheterna mycket snabbt att klara både 1,5 och 2-gradersmålen. Om vi ska ha god sannolikhet att klara målet behöver vi skarpa åtgärder – snabbt. Men detta är svåra frågor och därför blir det intressant att se vad IPCC-rapporten säger.

Tycker du att politiken (i Sverige) har tagit till sig den här forskningen?

Både ja och nej. Samtliga riksdagspartier (med undantag från Sverigedemokraterna) har en god förståelse för problemen och att det att bråttom. Men inget parti har omsatt detta fullt ut i sina politiska förslag. Det positiva är att partierna samarbetar över blockgränserna men de gemensamma besluten behöver bli mer kraftfulla och långsiktiga. Enskilda och företag behöver veta vilka spelregler och förutsättningar de ska förhålla sig till på sikt. Då kommer investeringar och andra beslut bli långt bättre för klimatet.

Partierna bör därför satsa på en tuffare klimatpolitik. En tuff klimatpolitik ger friskare luft, bättre folkhälsa och ofta ökad sysselsättning. Klimatpolitiken är en vinst – inte en kostnad.

Vad betyder rådande klimatpolitik för företagen?

Bristerna gör att en del av ansvaret hamnar på företagen. De driver på och pushar oss framåt och det är bra. Men om politiken har brister utnyttjas inte företagens potential. Dessbättre talar mycket för att nästa mandatperiod verkligen blir den tid då företag och politik kommer att tävla om vem som driver frågorna fortast – medvetenheten finns i politiken och engagemanget finns bland många företag. Jag ser därför goda chanser att alla positioner kan flyttas framåt. Vi ser också en bra policyutveckling inom EU och Trumps politik har gjort att människor är mer enade än någonsin att komma framåt. Jag har höga förvandlingar på den kommande regeringen.

Mikael Karlsson, Senior partner, 2050

Intervjuad av Rebecka Wulfing, kommunikationsansvarig 2050

Publicerat på torsdag september 6, 2018