Blogg: Framtiden är redan här!

2017 går mot sitt slut och det är dags att summera ett händelserikt år – både positivt och negativt för oss och vår planet.

Internationellt sett har det varit ett händelserikt år inom hållbarhetsområdet. Donald Trump blev president i USA och sa tidigt att löftet om att lämna Parisavtalet inte bara var tomma ord under presidentvalskampanjen. Om inget oförutsett inträffar kommer USA lämna avtalet år 2020. Även om det var ett nedslående beslut i sig så blev ändå det bestående intrycket från världens insatser för att hantera klimathotet positivt. Detta på grund av den starka enighet som resten av världen visade upp som reaktion på Trumps beslut. Alla kvarvarande länder bekräftade att deras engagemang fortsätter och det har startats flera olika initiativ som samlar amerikanska stater som själva uppger att de kommer att fortsätta jobba mot Parisavtalet. Världen visade helt enkelt tydligt att man kommer att kämpa ännu hårdare för omställningen till ett koldioxidfritt samhälle.

De starka reaktionerna från företag i samband med nyheten om USA:s utträde är ett tecken på ett skifte som har skett i näringslivet de senaste åren. Hållbarhet har gått från att vara enbart en fråga om varumärke och riskminimering till att alltmer betraktas som en strategisk lönsamhetsfråga. Helena Stjernholm, vd för Industrivärden beskrev skillnaden så här när hon pratade om FN:s hållbarhetsmål på Näringslivets hus: ”För 20 år sedan frågade ingen om hållbarhetsfrågorna, för 10 år sedan räckte det med en policy, idag är det en förutsättning att du har en hållbarhetsstrategi som är integrerad i din affär för att verka som kapitalinvesterare.” De företag som protesterar mot Trumps beslut gör det för att de inser att hållbarhet både är ett sätt att driva på den egna affärsutvecklingen och säkra framtida konkurrenskraft för USA. Detta synsätt är något som vi märker av tydligt bland våra kunder och samarbetspartners: de har alla förstått att företag med hållbara affärsmodeller kännetecknas av förmågan att se värden i hela hållbarhetskedjan.

Trenden blir starkare för varje år som går. Nyligen visade en global studie från Boston Consulting Group att de bolag som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler. Även Hagainitiativet kommer fram till liknande slutsatser i en studie som publicerades under våren. Bland de företag som bedriver det mest aktiva klimatarbetet så anser hela 70 procent att klimatarbetet har positiva effekter på resultaträkningen. När vi på 2050 tillsammans med AP7 gjorde en studie om hållbarhet och lönsamhet bland de största bolagen på Stockholmsbörsen så ansåg två av tre svenska företag att de skulle gynnas av tuffare miljölagstiftning på lång sikt.

Samtidigt driver teknikutvecklingen på hållbarhetsarbetet inom flera branscher. Batteripriserna har de senaste sex åren minskat med 80 procent samtidigt som kapaciteten har ökat markant, vilket talar för en nära förestående elbilsboom. Tesla lanserade alldeles nyss en eldriven lastbil. Kombinationen artificiell intelligens och Internet of Things har potentialen att kraftigt minska resursslöseriet genom att apparater själva meddelar när underhåll behövs. Listan på innovationer kan göras lång.

Trenden är stark och vi kan skönja framtidens affärsmodeller – de driver emot en mer hållbar värld, innehåller ofta fler aktörer för att hitta mer cirkulära modeller och stöds av digitaliseringen. Lyckas vi svenska företag hitta dessa och exportera dem kan vi se fram emot en riktigt god jul även 2050!

God jul och gott nytt hållbart och lönsamt 2018!

Markus Ekelund, vd 2050

Publicerat på torsdag december 21, 2017