Blogg: Ekonomisk kollaps för jorden?

Igår inträffade ”overshoot day”, eller den dag då vi människor förbrukat jordens totala årskvot av naturtillgångar. Vi kan likna det vid att vi äter av vårt kapital för att klara våra operativa utgifter och vi bygger därmed upp en allt större ekologisk skuld.

1986 var första året som vi överskred vår årskvot och sedan dess har vi överutnyttjat jorden så mycket att vi nu skulle behöva 1,5 jordklot för att hålla vår ”budget”. Med undantag för två år har vår överbelastning ökat varje år. 2011 då sättet att räkna ändrades och 2009 som troligen berodde mer på finanskrisens efterdyningar än på en ökad medvetenhet.

Om man parallellt tittar på jordens BNP/capita ser vi att vi i genomsnitt får det bättre år för år, men på bekostnad av jordens resurser. Det finns dock ljus i tunneln. 2014 var till exempel första året då vi ökade BNP samtidigt som våra klimatrelaterade utsläpp minskade. Denna frikoppling måste vi nu lyckas med på fler områden.

En vd som systematiskt äter av det egna kapitalet skulle utan tvekan få gå på dagen. Varför sker inte samma sak när det gäller klotet?

Det behövs uppenbarligen ett nytt ledarskap från politiker, företag och individer. Vi behöver inte minst en bättre transparens i olika produkters och tjänsters ekologiska fotavtryck för att kunna värdera om de tillför tillräckligt värde för att motivera de ekologiska kostnaderna.

Tänk om vi kunde enas om att Sverige ska bli först med att summan av alla våra producerade tjänster och produkter ska bidra till att betala tillbaka på den ekologiska skulden, istället för att öka på den?

Det skulle öka efterfrågan på svenska produkter och tjänster, samtidigt som vi för övriga världen visar att välstånd inte behöver ske på bekostnad av vår långsiktiga överlevnad.

Markus Ekelund, 2050

Publicerat på fredag augusti 14, 2015