Blogg: Ljusning i sikte trots Trumps klimatmörker

Nu händer det! Trump lägger ner klimatarbetet men i Sverige levererar företagen och det ger hopp. För en vecka sedan fattade Fortum Värme (samägt med Stockholm stad och finska Fortum) beslut om att kolet avvecklas i förtid, det vill säga utfasning till år 2022. Vilken signal till omvärlden!

Förra veckan träffade jag Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden, som nu utreder gröna obligationer. Sverige ligger i framkant -här skapas gröna investeringsvilliga kronor och mer ska det bli. Även om de gröna obligationerna utgör mindre än en procent av hela obligationsmarknaden så växer den snabbt och i Sverige växer den väldigt snabbt. Investeringsvilligt grönt kapital är en av de viktigaste faktorerna för transformation till ett hållbart samhälle.

På tisdagen höll Markus Ekelund och jag ett frukostseminarium på Stockholms Handelskammare om klimat och lönsamhet. Vi ställde frågan: Hur påverkas din affär av en tuffare miljölagstiftning? 7 av 10 ansåg att affären påverkades positiv. Vi frågade också vad deltagarna såg för ekonomisk potential med sitt hållbarhetsarbete? 97 procent ansåg att deras varumärke stärks. Inspirerande siffra – 97 procent! Handelskamrarna arbetar för bättre företagsklimat, här är det öppet mål för alla handelskammare att lyfta in affärsmöjligheterna med miljö- och klimatfrågorna i sin verksamhet, eller hur?

Veckan avslutades med att jag träffade Luca De Lorenzo, från Stockholm Environment Institute, för att få höra mer om New Climate Economy. På deras hemsida hittade jag en blogg skriven av, tidigare världsbankschefen och författare av Sternrapporten, Nicholas Stern som handlar om Kina. Det är bara att konstatera att här finns ytterligare ett exempel på agerande som gör mig glad när Trump backar in i framtiden. Han lyfter fram fem argument som visar varför Kina ser fördelar med den kolsnåla ekonomin:

  1. Smogen som förstör luften i Kina leder till att det byggs nya städer med kollektivtrafik och hög energieffektivitet.
  2. Kina är världsledande på förnybar energi. 5 av 6 världens ledande solpanelföretag och 5 av 10 av tillverkande företag av vindkraftverk finns i Kina. 2016 investerades 88 miljarder dollar i förnybar energi, mest i hela världen.
  3. Peking inför nu världens största utsläppshandel. Den kommer så småningom att gälla på nationell nivå.
  4. Kina utvecklar nya finansiella verktyg för att finansiera övergången till den gröna ekonomin. Deras gröna obligationer skulle kunna bida till 230 miljarder dollar till förnybara energiinvesteringar inom de närmaste fem åren.
  5. Kinas utländska investeringar kan spela en stor roll för att tippa över mot en grönare global ekonomi. Under 2016 spenderade Kina rekordhöga 32 miljarder dollar på förnybara projekt utomlands, vilket förhoppningsvis minskar kolinvesteringarna i världen.

Jag vill så klart att Kina demokratiseras men att Kinas president Xi står upp för Parisavtalet när Trump inte gör det är viktigt för klimatledarskapet i världen. När företag skyndar före och avvecklar kol ger det mig hopp. När alla företagen i Hagainitiativet springer före och säger att de ska minska utsläppen redan till 2030 så ger det mig hopp. När jag hör företag berätta att de benchmarkar sig mot Hagainitiativets nya mål så ger det mig hopp. Trumpmörkret blir lite ljusare när man lägger samman vad som händer i världen. Tack för det!

Nina Ekelund

Publicerat på måndag februari 27, 2017