Blogg: Klimatomställningen är vår tids största affärsmöjlighet

“I am convinced that we are near a tipping point when it will no longer be possible to run a company in an unsustainable fashion. If you are not transitioning, no one will buy your products, no one will want to work for you and no one will want to invest in your company. This is about survival.” Detta sa Henrik Henriksson, vd för Scania i vår nya rapport "Nordic businesses on climate transition, competitiveness and growth – An interview study among leading businesses in the Nordics".

I rapporten intervjuas 38 vd:ar för stora exportföretag i Norden om deras syn på klimat och lönsamhet. Rapporten är baserad på intervjuer med vd:ar och styrelseordföranden som tillsammans representerar mer än en halv miljon anställda runt om i världen och har intäkter motsvarande 17 procent av de nordiska ländernas BNP.

Slutsatserna i rapporten är slående:

  • Klimatförändring och transformationen till en grön ekonomi är topp-prioriterade för företagen
  • Det finns ett starkt engagemang för att både minska sina egna utsläpp och vara en del av lösningen globalt för att minska klimatpåverkan
  • Företagen ser en tydlig koppling mellan minskade utsläpp och lönsamhet
  • Företagen välkomnar tuffare klimatmål för att påskynda klimatomställningen

Varför är klimat- och miljöarbetet lönsamt enligt företagen? Det skapar nya affärstillfällen, ger kostnadsbesparingar och gör de anställda mer nöjda. Så för att vara tydlig; uteblivet agerande för minskad klimatpåverkan kan leda till förlorade arbetstillfällen, minskad effektivitet och svagare varumärke.

Så som Henrik Henriksson, vd:n för Scania, sa att uteblivet agerande leder till att ingen vill köpa dina produkter eller vill arbeta för dig, detta är en realitet hos företag idag. Det är därför omställningen är nödvändig.

Klimatomställningen är vår tids största affärsmöjlighet. För att kunna dra nytta av den måste Norden ligga i framkant och skapa lösningar innan de blir mainstream. I rapporten föreslår vi ett antal åtgärder som kan leda till att Norden positionerar sig och blir draglok i världen:

  • Sätt mål för medborgarnas koldioxidavtryck, vilket skulle styra konsumenterna mot bättre val och driva företag att ta mer ansvar.
  • Gör all offentlig upphandling fossilfri eller klimatneutral, för att öka marknaden för smarta lösningar och gynna företag som leder omställningen.
  • Skapa gemensamma nordiska standarder, som NMT på 1990-talet, för att göra Norden till en permanent världsutställning för hållbara lösningar.
  • Offentlig riskdelning genom en offentlig investeringsbank som kan sätta ekonomisk styrka bakom lovande klimatlösningar och ta nya idéer till marknaden snabbare.

Nu har vi fem nordiska nätverk som står bakom rapporten (Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige, Climate Leadership Coalition, Norway 203040 samt Icelandic New Energy) lämnat över den till Nordiska Ministerrådet (alla klimat- och miljöministrar). Nästa steg är att Nordens statsministrar träffas i Östersund den 23 maj och diskuterar rapporten innan den förs vidare in i FN. Vi ser fram mot att se våra förslag som politik.

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet samt ordförande i 2050

Publicerat på fredag april 27, 2018