Blogg: Hur har det gått med våra fossilfria pensionspengar?

Det är ganska dumt att ha sina pensionspengar placerade i oljebolag om man ägnar sitt arbetsliv åt omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det skulle antingen skvallra om riktigt dåligt självförtroende eller att man inte riktigt förstår vad finansmarknaden är (läs gärna vår genomgång här på bloggen om varför vi tycker att det är vettigt att placera pengar på ett hållbart vis, om man har besparingar att placera).

Eftersom vi på 2050 tror att vårt eget arbete är framgångsrikt, och att världens största förändringsprojekt är ohejdbart i längden, är det självklart för oss att våra pensionspengar bör investeras i den typ av bolag som vi själva arbetar med, nämligen hållbara bolag. Därför har vi som arbetar på 2050 föreslagits att placera vår tjänstepension i fyra olika fonder:

  • DNB Renewable Energy retail A
  • Nordea Klimatfond BP SEK
  • Parvest Global Environment C C
  • SPP Global Topp 100

Den som vill får byta till andra fonder, men gör man inget specifikt val så blir det dessa fyra, som är tänkta att ge en relativt diversifierad portfölj med rimliga avgifter. Den första av fonderna i listan, DNB Renewable Energy, är specifikt inriktad på förnybar energi och energieffektivisering, medan Nordea Klimatfond och Parvest Global Environment är mer generella och kan investera i företag som arbetar med miljöfrågor i bredare bemärkelse. SPP Global Topp 100 är en intressant fond på så sätt att den investerar i alla branscher, men bara väljer de bästa företagen i varje bransch. Det betyder att fonden investerar i exempelvis oljeföretag – men bara oljebranschens bästa, enligt SPP:s hållbarhetskriterier.

På samma sätt som Antikrundan i SVT var ett timslångt program som egentligen bara handlade om de där sekunderna då experten berättar vad objektet är värt så är även detta ett blogginlägg som alltför länge dröjt med att besvara frågan vad våra fonder gett för avkastning. För det är väl det ni vill veta?

Under det senaste året har alla fonder utom DNB Renewable Energy gått upp med mellan fem och sex procent (DNB däremot har backat med en dryg procent). På tre års sikt har alla fyra fonderna gått upp med mellan 34 och 50 procent (motsvarande en årlig ökning på mellan 10 och 14 procent). Sämst tillväxt har det varit i DNB-fonden och mellan de övriga tre är det i princip dött lopp.

Jämfört med indexet MSCI World – ett slags sammanslagning av rika länders börsmarknader – så har SPP, Parvest och Nordea gått väsentligt bättre under det senaste året, medan DNB gått sämre. Jämfört med ett svenskt index (MSCI Sweden) har alla fyra fonderna gått bättre under det senaste året.

Att den fond som investerar i förnybar energi är den som gått sämst är inte så förvånande, givet det låga oljepriset de senaste två åren. Många förnybara energislag, inte minst solkraft, har haft en helt fenomenal prisutveckling och hade det inte varit för att den främsta konkurrenten, olja, kraschat prismässigt under samma tidsperiod, så hade vi nog sett en helt annan utveckling på marknaden för förnybart. Det ligger dock i hela världens intresse att fossila bränslen börjar betala för sina miljö- och samhällskostnader och därför är vi på 2050 alltjämt övertygade om att framtidens energi är förnybar. På lång sikt finns det skäl att tro att investeringar i förnybar energi kommer ge bra avkastning, och långsiktig kan man vara när man pensionssparar och har tid kvar i yrkeslivet.

Dessutom finns det ett annat viktigt skäl till varför vi väljer att investera våra pensionspengar på detta sätt. Det innebär att vårt pensionskapital kan användas till att utveckla de företag som vi tror kommer leverera framtidens välstånd. Vårt kapital hjälper företagen att skapa de där lösningarna som kommer göra kol och olja överflödigt på sikt.

Det vi kan konstatera gällande avkastningen på våra pensionsplaceringar är inte att de gett någon magisk avkastning. De har gett en ganska normal avkastning – och varit hållbara. Vilket naturligtvis är väldigt mycket bättre än alla de fonder som gett en normal avkastning och varit ohållbara.

Dessutom har vi ganska långt kvar till pensionen.

Publicerat på måndag augusti 22, 2016