Blogg: Finanssektorn kan bli hållbar – och den verkar vilja det

Hållbarhet är kanske Almedalens främsta buzzword i år. Det är inte så märkligt: fjolåret präglades av att världens länder enades om FN:s nya hållbarhetsmål och krönte bedriften med att komma överens om klimatavtalet i Paris. Världen har stakat ut en riktning och näringsliv och politik försöker nu hitta bra sätt att gå i den.

Ett grundläggande kriterium för ett hållbart näringsliv är en hållbar finanssektor – något som glädjande nog också fått lite uppmärksamhet under årets Almedalsvecka. Under ett seminarium på onsdagen möttes Johan Bygge, operativ chef på EQT, Anna Ryott, vd på Swedfund, Håkan Nyberg, vd på Nordnet och Klas Eklund, Hållbarhetsekonom på SEB för ett samtal om hur ägare och investerare kan påverka hållbarhet i grunden. Bara mixen av aktörer i panelen – en gammal storbank som SEB, en uppstickare som Nordnet och ett private equity-bolag som EQT (Swedfund förvånar mindre i sammanhanget) – är glädjande och fanns förmodligen inte på kartan för bara några år sedan. Att SEB gett Klas Eklund, en av Sveriges mest namnkunniga ekonomer, rollen som hållbarhetsekonom vittnar också om att engagemanget är äkta. Detsamma gäller EQT, som precis släppt en rapport om bolagets koldioxidutsläpp under 2015.

Att investerare börjar engagera sig i hållbarhetsfrågor har naturligtvis många orsaker, och det är inte nödvändigtvis samma för alla. Swedfunds Anna Ryott lyfte under seminariet fram vikten av hållbarhet för att slå vakt om investeringarnas långsiktiga lönsamhet. Även Johan Bygge på EQT påpekade att deras avkastning är bättre om bolag de säljer bedriver bra hållbarhetsarbete.

– Men vi ska inte bara jobba med perfekta bolag, vi ska driva utvecklingen! sa Anna Ryott, och satte fingret på en viktig avvägning inom finanssektorns hållbarhetsarbete. Nämligen att man inte bara kan avstå från ägande i dåliga bolag utan också som ägare kan pressa bolag att arbeta bättre med hållbarhetsfrågor.

Klas Eklund på SEB höll med och påpekade att banken kan ställa krav om hållbarhet på kunder när de ger krediter.

En viktig aspekt för att finanssektorn ska kunna ställa rätt krav och hantera hållbarhetsfrågor i sitt arbete är att det görs mätbart. Därför är det viktigt att fler och fler investerare väljer att exempelvis beräkna sitt koldioxidavtryck och förstå sin egen påverkan – såsom EQT gjort – och påverkan från sin portfölj. I takt med att fler finansbolag förstår sin påverkan kommer fler och fler också börja ta ansvar för den. Det är en omistlig del av världens största förändringsprojekt.

P.S. Om du är i Almedalen och vill veta ännu mer om hur finansmarknaden kan bli mer hållbar, gå på Fores seminarium imorgon, torsdag, tillsammans med bl.a. Nordeas Sasja Beslik och Skandias Lena Hök.

Nils Westling

Publicerat på onsdag juli 6, 2016