Blogg: Öka takten för introduktion av elbilar

Miljö- och hälsoproblem som orsakas av utsläpp från transporter eskalerar. Förra veckan utestängde Paris bilar på grund av problem med smog och svenska städer riskerar att betala böter till EU på grund av för höga halter av luftföroreningar.

Elbilarna, som inte ger upphov till några utsläpp från avgasröret, och som dessutom minskar trafikbuller, är en viktig del av lösningen för att minska miljö- och hälsoproblem som orsakas av biltrafik.

Erfarenheter från projektet Elbilsupphandlingen presenterades nyligen på en konferens och intresset var mycket stort. Närmare 300 personer deltog och köerna ringlade långa för att få testköra de olika elbilarna, inte minst Teslan. Projektet har varit ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall.

När Stockholms stad 2009 ville köpa elbilar var osäkerheten stor om någon leverantör skulle vilja leverera. En gemensam upphandling gjordes därför och idag har Elbilsupphandlingen bidragit till ca 900 elfordon i Sverige, vilket utgör ca 10 procent av alla elfordon i Sverige, berättade Eva Sunnerstedt från Miljöförvaltningen i Stockholms Stad.

Erfarenheterna från projektet är bland annat att:

  • Förarna upplever att de kör mjukare när de kör elbil.
  • Utbyggnad av publik laddinfrastruktur är viktig.
  • Kunskapen om laddfordon är låg i Sverige.
  • Inköpskostnaden för en elbil är hög.
  • Prestanda, så som räckvidd är viktigt.

- ”Förarnas räckviddsångest, det vill säga oron för att inte ha tillräckligt med el kvar i batterierna, gör att en stor del av batterikapaciteten lämnas outnyttjad, menar Martina Wikström, doktorand på KTH, som utvärderat projektet.

Sammanfattningsvis har nyttan med projektet varit att elbilar har kommit till Sverige tidigare än vad de annars hade gjort och att köpare, som annars troligen inte hade köpt elbil, nu har kunnat delta i projektet och köpa elbilar. Läs slutrapporten här.

Projektet Elbilsupphandlingen har möjliggjort en tidig introduktion av elbilar i Sverige, men om takten ska kunna ökas behövs det ett större statligt ansvar med satsningar på fler laddstationer samt tydliga incitament för bilköpare att välja bilar med låga utsläpp.

Sara Anderson, 2050

Publicerat på lördag maj 16, 2015