Nina Ekelund

Styrelseordförande och partner. Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet och har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, Stockholm Resilience Centre samt som partistyrelseledamot hos Kristdemokraterna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljöorganisationer och forskning. Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige.

Tel: 0735-022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1

Göran Erselius

Senior partner och ansvarig för klimat- och vattenberäkningar. Göran är utbildad civilingenjör inom kraft- och värmeproduktion, med 18 års konsulterfarenhet inom energi- och klimatfrågor, och med specialistkompetens inom beräkning och redovisning av växthusgaser. Göran har medverkat i utvecklingen av Greenhouse Gas Protocol, produktspecifika regler för EPD och ISO-standarder och agerar expertstöd samt genomför beräkningar och fördjupande studier för strategiska beslut. Tidigare och nuvarande uppdragsgivare återfinns i de flesta branscher, t ex energi, fastighet, transport, livsmedel, ICT och media.

Tel: 0733-631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: goranerselius

Markus Ekelund

VD och partner. Med över 15 års erfarenhet från affärsutveckling i näringslivet, senaste åren med utgångspunkt i hållbara affärsmodeller. Under 2014 tog Markus fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Under 2011 till 2013 drev han management-konsultbolaget Frontit till DI Gasellbolag tre år i rad. Markus har även tio års erfarenhet av ledande roller inom IT-branschen, såsom global infrastructure manager på H&M.

Tel: 0705-770 097
E-post: markus.ekelund@2050.se
Skype: markus_ekelund

Mikael Karlsson

Senior partner med över 25 års erfarenhet av miljöarbete. Mikael är Fil Dr i miljö- och energisystem och agronom. Han forskar på KTH om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemikalier och reglering, samt havsmiljö. Han var ordförande i European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation 2005-2017, och ordförande i Naturskyddsföreningen 2002-2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogsstyrelsen, Kärnavfallsrådet och Kemikalieinspektionen och är frekvent anlitad expert av regeringen och EU-kommissionen. Han har tidigare arbetat med undervisning i Östafrika och Baltikum.

Tel: 070 316 27 22
E-post: mikael.karlsson@2050.se

Malin Forsgren

Senior Advisor samt ansvarig för nätverket Cleantech Östergötland, ett klusterinitiativ för miljöteknikföretag i östra Sverige. Malin har över 20 års erfarenhet från telekombranschen och den ideella sektorn. Hon har tidigare arbetat med försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling inom Ericsson under tolv år, delvis med Argentina och Mexiko som bas. Som generalsekreterare byggde Malin upp hjälporganisationen Operation Smile i Sverige. Malin leder 2050:s verksamhet i Linköping.

Tel: 070-345 14 86
E-post: malin.forsgren@2050.se
Skype: malin.forsgren

Ellen Einebrant

Konsult och statsvetare med mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor, opinionsbildning och affärsutveckling inom hållbarhetsområdet. Sedan april 2015 arbetar Ellen halvtid som inhyrd kommunikationschef hos Återvinningsindustrierna. Tidigare har hon bland annat arbetat med publicitetsskapande och politiskt påverkansarbete på PR-byrån Westander, som politiskt sakkunnig i jämställdhets- och hållbarhetsfrågor på nationell nivå och EU-nivå, samt som projekthandläggare för SIDA-finansierat demokratibistånd till flera afrikanska länder.

Tel: 0704-606 035
E-post: ellen.einebrant@2050.se

Henrik Sundberg

Konsult inom klimat och vatten med erfarenhet av digitalisering och mjukvara på klimat- och hållbarhetsområdet. Henrik kommer närmast från Accenture i Stockholm, där han har varit konsult med fokus på inköp, projektstyrning och affärssystem. Tidigare har han arbetat som Supply Chain Controller på T2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbilstillverkaren Think i Oslo. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys. På 2050 arbetar Henrik med analys, beräkning och affärsutveckling.

Tel: 070-789 68 11
E-post: henrik.sundberg@2050.se
Skype: sundberg.henrik

Peter Henriksson

Senior konsult och projektledare för Östgötautmaningen. Peter har drygt 15 års linjeerfarenhet från producerande företag samt sju års erfarenhet i olika konsultbolag, där han arbetat med utvecklingsarbete, kommunikation, varumärkesutveckling, affärsplanering, säljstyrning, genomförandeeffektivitet och employer branding, i ett flertal ledande befattningar, som vd, marknadsdirektör, försäljningschef samt strategisk projektledare.

Tel: 0703 232828
E-post: peter.henriksson@2050.se

Nils Westling

Konsult och miljöekonom med bakgrund som utredare och journalist. Nils har en grundutbildning i miljöekonomi och en masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han har särskilt intresserat sig för värdet av ekosystemtjänster och gröna välfärdsmått. Nils har varit involverad i ett projekt för Naturskyddsföreningen om hur finansiella produkter kan göras mer hållbara samt arbetat med samhällsekonomiska analyser, bland annat kring biogas. Nils har tidigare praktiserat på FN:s klimatsekretariat UNFCCC i Bonn och den gröna tankesmedjan Carbon Talks i Vancouver, Kanada, samt arbetat som ekonomireporter på Nyhetsbyrån Siren i Stockholm.

Tel: 0733 428429
E-post: nils.westling@2050.se
Skype: nils_westling

Erik Wennergren

Pressansvarig för Hagainitiativet. Erik är konsult med bakgrund i finansbranschen och lång erfarenhet av kommunikationsfrågor. Han kommer närmast från Swedbank där han arbetade med koncernkommunikation. Tidigare har han varit ansvarig för Swedbanks hållbarhetskommunikation och innan dess presschef på Banco Fonder. Erik har en magisterexamen i ekonomi från Marknadsakademien vid Stockholms Universitet. Utöver det har han läst till en kandidatexamen i psykologi.

Tel: 0730 290 500

Linus Linde

Konsult med erfarenhet från energibranschen. Linus har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan. Inom ramen för utbildningen har Linus även studerat energi vid Queensland University of Technology, Australien, samt Gubkin Russian State University, Ryssland. Linus skrev sitt examensarbete med fokus på bioenergi tillsammans med CCS (Carbon Capture and Storage) för Fortum Värme.

Tel: 073 562 97 88
E-post: linus.linde@2050.se

Jannike Hising

Konsult och miljöekonom med erfarenhet från finansbranschen. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet. Jannikes examensarbete fokuserade på att bedöma företags miljöprestanda utifrån monetära kostnader av CO2-utsläpp samt analyserade asymmetrisk information på finansmarknaden. Hon har även engagerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Crossroads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 073 618 55 13
E-post: jannike.hising@2050.se

Victor Norberg

Victor har nyligen avslutat sina ingenjörsstudier inom Energi, Miljö & Management vid Linköpings universitet. Hans fokus ligger inom affärsutveckling för att identifiera nya innovativa affärsmöjligheter på problem relaterade till hållbarhet. Tidigare erfarenheter inom affärsutveckling och hållbarhet har han från både start-ups och från större svenska och tyska företag.

Tel: 0705-879188
E-post: victor.norberg@2050.se
Skype: victor.norberg@2050.se

Carl Höjman

Konsult med specialisering mot hållbarhetsrapportering samt leverantörsuppföljning mot hållbarhetskrav. Carl har varit konsult sedan 2011 med erfarenhet från en rad olika branscher där han arbetat som uppdragsledare och revisor mot sociala krav/ISO 14001 och miljölagkrav, utbildare, projektledare för externt granskade hållbarhetsrapporer, analys och rådgivning inom en rad CSR-tjänster. Carl är en van föredragshållare, har drivit företagsnätverk och regionala konferenser inom CSR i södra Sverige. Under perioden 2006-2011 studerade Carl miljövetenskap och ekonomi vid Lunds universitet och i Kanada, med spets mot hållbart företagande och ledarskap.

Tel: 079 079 39 69
E-post: carl.hojman@2050.se

Anna Yelistratova

Anna är konsult med lång erfarenhet från hållbarhetsarbete på företag och organisationer inom ett stort antal branscher och sektorer, bland annat polymertillverkning, IT, spelutveckling, läkemedel, avfallshantering och energi. Annas spetskompetens är hållbarhetsrapportering enligt GRI, FN:s Global Compact och andra standarder och riktlinjer. Hennes akademiska bakgrund ligger inom kommunikation, språk och hållbarhetsrapportering. Anna har god kännedom om den sydsvenska marknaden och hållbarhetstrender bland skånska verksamheter.

Tel: 076 427 15 80
E-post: anna.yelistratova@2050.se

Rebecka Wulfing

Public Affairs-strateg och kommunikationsansvarig. Rebecka Wulfing är statsvetare och opinionsbildare med kompetens inom infrastruktur, finans, digitalisering och energi. Hon arbetar vanligtvis i långsiktiga påverkansuppdrag där hon hjälper företag, organisationer och akademin med positionering, PR och strategi. Rebecka arbetar främst med uppdrag på nationell nivå och EU-nivå och har även internationell erfarenhet av att ha arbetat med kriskommunikation på den Sydneybaserade byrån SenateSHJ. Hon har en politices kandidatexamen från Uppsala Universitet en master i Strategic Public Relations från Sydney University. Rebecka kommer senast från ett uppdrag som public affairs manager på Folksam och har även arbetat som konsult på Gullers Grupp samt rådgivare på Sveriges Läkarförbund.

Tel: 0708-622 185
E-post: rebecka.wulfing@2050.se

Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult med över 20 års erfarenhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verksamhets- och organisationsutveckling, projektstyrning, utvärdering och anti-korruptionsarbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärsområdesansvar och drivit arbete kring internationellt utvecklingssamarbete i Sverige och internationellt. Ulrika har även under fem år arbetat som handläggare vid Diakonias regionkontor för Södra Afrika med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd. Ulrika har inom ramen för genomförda uppdrag inom internationellt utvecklingsarbete arbetat med FN:s globala hållbarhetsmål.

Tel: 0701-432 222
E-post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Caroline Olsson

Tf Regionchef Öresundsregionen. Caroline Olsson har 25 års erfarenhet av företagsövergripande strategiarbete, hållbarhetsarbete, varumärkesbyggande, kommunikation och innovation inom livsmedelssektorn. Hon kommer närmast från en roll som marknadsdirektör på Skånemejerier, där hon även haft flera styrelseuppdrag. Caroline besitter ett genuint engagemang för att bygga affärsmässiga och relevanta värden för både företaget självt, dess medarbetare och kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tel: 0702-059311
E-post: caroline.olsson@2050.se
Skype: Carolineliljaolsson

Ingrid Sidenvall Jegou

Senior Advisor. Ingrid har en pol mag från Lunds Universitet och en master i internationella relationer från the Fletcher School i Boston. Ingrid har under många år arbetat med frågor som rör global hållbar utveckling, framför allt ur ett handelspolitiskt perspektiv, och har i detta sammanhang verkat i bland annat WTO, OECD, UNFCCC och en rad andra FN-organ. Senast kommer hon från en internationell tanskesmedja i Genève, ICTSD, där hon var direktör för dess program för klimat och energi, och har även arbetat för ett antal svenska statliga myndigheter.

Tel: 0790-760 920
E-post: ingrid.jegou@2050.se

Emma Hedman

Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon specialiserade sig inom miljöledning och livscykelanalys. Emma skrev sitt examensarbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genomförde en livscykelanalys över ett antal produkter samt en övergripande analys av deras miljömål i syfte att ge rekommendationer om hur de strategiskt bör prioritera sina insatser. Hon jobbar inom Analys på 2050, och har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768-286 307
E-post: emma.hedman@2050.se