Victor Norberg

Victor har nyligen avslutat sina ingenjörsstudier inom Energi, Miljö & Management vid Linköpings universitet. Hans fokus ligger inom affärsutveckling för att identifiera nya innovativa affärsmöjligheter på problem relaterade till hållbarhet. Tidigare erfarenheter inom affärsutveckling och hållbarhet har han från både start-ups och från större svenska och tyska företag.

Tel: 0705-879188
E-post: victor.norberg@2050.se
Skype: victor.norberg@2050.se