Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult med över 20 års erfarenhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verksamhets- och organisationsutveckling, projektstyrning, utvärdering och anti-korruptionsarbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärsområdesansvar och drivit arbete kring internationellt utvecklingssamarbete i Sverige och internationellt. Ulrika har även under fem år arbetat som handläggare vid Diakonias regionkontor för Södra Afrika med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd. Ulrika har inom ramen för genomförda uppdrag inom internationellt utvecklingsarbete arbetat med FN:s globala hållbarhetsmål.

Tel: 0701-432 222
E-post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se