Peter Henriksson

Senior konsult och projektledare för Östgötautmaningen. Peter har drygt 15 års linjeerfarenhet från producerande företag samt sju års erfarenhet i olika konsultbolag, där han arbetat med utvecklingsarbete, kommunikation, varumärkesutveckling, affärsplanering, säljstyrning, genomförandeeffektivitet och employer branding, i ett flertal ledande befattningar, som vd, marknadsdirektör, försäljningschef samt strategisk projektledare.

Tel: 0703 232828
E-post: peter.henriksson@2050.se