Nina Ekelund

Styrelseordförande och partner. Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet och har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, Stockholm Resilience Centre samt som partistyrelseledamot hos Kristdemokraterna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljöorganisationer och forskning. Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige.

Tel: 0735-022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1