Nils Westling

Konsult och miljöekonom med bakgrund som utredare och journalist. Nils har en grundutbildning i miljöekonomi och en masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han har särskilt intresserat sig för värdet av ekosystemtjänster och gröna välfärdsmått. Nils har varit involverad i ett projekt för Naturskyddsföreningen om hur finansiella produkter kan göras mer hållbara samt arbetat med samhällsekonomiska analyser, bland annat kring biogas. Nils har tidigare praktiserat på FN:s klimatsekretariat UNFCCC i Bonn och den gröna tankesmedjan Carbon Talks i Vancouver, Kanada, samt arbetat som ekonomireporter på Nyhetsbyrån Siren i Stockholm.

Tel: 0733 428429
E-post: nils.westling@2050.se
Skype: nils_westling