Mikael Karlsson

Senior partner med över 25 års erfarenhet av miljöarbete. Mikael är Fil Dr i miljö- och energisystem och agronom. Han forskar på KTH om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemikalier och reglering, samt havsmiljö. Han var ordförande i European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation 2005-2017, och ordförande i Naturskyddsföreningen 2002-2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogsstyrelsen, Kärnavfallsrådet och Kemikalieinspektionen och är frekvent anlitad expert av regeringen och EU-kommissionen. Han har tidigare arbetat med undervisning i Östafrika och Baltikum.

Tel: 070 316 27 22
E-post: mikael.karlsson@2050.se