Linus Linde

Konsult med erfarenhet från energibranschen. Linus har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan. Inom ramen för utbildningen har Linus även studerat energi vid Queensland University of Technology, Australien, samt Gubkin Russian State University, Ryssland. Linus skrev sitt examensarbete med fokus på bioenergi tillsammans med CCS (Carbon Capture and Storage) för Fortum Värme.

Tel: 073 562 97 88
E-post: linus.linde@2050.se