Jannike Hising

Konsult och miljöekonom med erfarenhet från finansbranschen. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet. Jannikes examensarbete fokuserade på att bedöma företags miljöprestanda utifrån monetära kostnader av CO2-utsläpp samt analyserade asymmetrisk information på finansmarknaden. Hon har även engagerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Crossroads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 073 618 55 13
E-post: jannike.hising@2050.se