Ingrid Sidenvall Jegou

Senior Advisor. Ingrid har en pol mag från Lunds Universitet och en master i internationella relationer från the Fletcher School i Boston. Ingrid har under många år arbetat med frågor som rör global hållbar utveckling, framför allt ur ett handelspolitiskt perspektiv, och har i detta sammanhang verkat i bland annat WTO, OECD, UNFCCC och en rad andra FN-organ. Senast kommer hon från en internationell tanskesmedja i Genève, ICTSD, där hon var direktör för dess program för klimat och energi, och har även arbetat för ett antal svenska statliga myndigheter.

Tel: 0790-760 920
E-post: ingrid.jegou@2050.se