Göran Erselius

Senior partner och ansvarig för klimat- och vattenberäkningar. Göran är utbildad civilingenjör inom kraft- och värmeproduktion, med 18 års konsulterfarenhet inom energi- och klimatfrågor, och med specialistkompetens inom beräkning och redovisning av växthusgaser. Göran har medverkat i utvecklingen av Greenhouse Gas Protocol, produktspecifika regler för EPD och ISO-standarder och agerar expertstöd samt genomför beräkningar och fördjupande studier för strategiska beslut. Tidigare och nuvarande uppdragsgivare återfinns i de flesta branscher, t ex energi, fastighet, transport, livsmedel, ICT och media.

Tel: 0733-631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: goranerselius