Erik Wennergren

Pressansvarig för Hagainitiativet. Erik är konsult med bakgrund i finansbranschen och lång erfarenhet av kommunikationsfrågor. Han kommer närmast från Swedbank där han arbetade med koncernkommunikation. Tidigare har han varit ansvarig för Swedbanks hållbarhetskommunikation och innan dess presschef på Banco Fonder. Erik har en magisterexamen i ekonomi från Marknadsakademien vid Stockholms Universitet. Utöver det har han läst till en kandidatexamen i psykologi.

Tel: 0730 290 500
E-post: erik.wennergren@2050.se