Emma Hedman

Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon specialiserade sig inom miljöledning och livscykelanalys. Emma skrev sitt examensarbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genomförde en livscykelanalys över ett antal produkter samt en övergripande analys av deras miljömål i syfte att ge rekommendationer om hur de strategiskt bör prioritera sina insatser. Hon jobbar inom Analys på 2050, och har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768-286 307
E-post: emma.hedman@2050.se