Ellen Einebrant

Konsult och statsvetare med mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor, opinionsbildning och affärsutveckling inom hållbarhetsområdet. Sedan april 2015 arbetar Ellen halvtid som inhyrd kommunikationschef hos Återvinningsindustrierna. Tidigare har hon bland annat arbetat med publicitetsskapande och politiskt påverkansarbete på PR-byrån Westander, som politiskt sakkunnig i jämställdhets- och hållbarhetsfrågor på nationell nivå och EU-nivå, samt som projekthandläggare för SIDA-finansierat demokratibistånd till flera afrikanska länder.

Tel: 0704-606 035
E-post: ellen.einebrant@2050.se