Caroline Olsson

Tf Regionchef Öresundsregionen. Caroline Olsson har 25 års erfarenhet av företagsövergripande strategiarbete, hållbarhetsarbete, varumärkesbyggande, kommunikation och innovation inom livsmedelssektorn. Hon kommer närmast från en roll som marknadsdirektör på Skånemejerier, där hon även haft flera styrelseuppdrag. Caroline besitter ett genuint engagemang för att bygga affärsmässiga och relevanta värden för både företaget självt, dess medarbetare och kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tel: 0702-059311
E-post: caroline.olsson@2050.se
Skype: Carolineliljaolsson