Anna Yelistratova

Anna är konsult med lång erfarenhet från hållbarhetsarbete på företag och organisationer inom ett stort antal branscher och sektorer, bland annat polymertillverkning, IT, spelutveckling, läkemedel, avfallshantering och energi. Annas spetskompetens är hållbarhetsrapportering enligt GRI, FN:s Global Compact och andra standarder och riktlinjer. Hennes akademiska bakgrund ligger inom kommunikation, språk och hållbarhetsrapportering. Anna har god kännedom om den sydsvenska marknaden och hållbarhetstrender bland skånska verksamheter.

Tel: 076 427 15 80
E-post: anna.yelistratova@2050.se