Vår drivkraft

Vi är ivriga! 2050 drivs för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimatfrågorna. Vi bidrar till att skapa goda affärer på en planet i balans. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya gröna ekonomin, hur nätverk skapas och drivs, hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås, hur kompensation bäst utformas och hur frågorna kommuniceras så att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

Vi förverkligar vår vision: Goda affärer på en planet i balans.

Vår generation har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjligheter att agera. Framtidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns. Se kortfilmen som beskriver det paradigmskifte mänskligheten står inför idag.