Verktygsstöd

Användningen av verktygsstöd i miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt vanligare, och kan underlätta datainsamling, repeterbarhet i processer, ansvarsfördelning och det operativa miljö- och hållbarhetsarbetet i stor utsträckning. Det gäller så väl verktyg för datainsamling, livscykelanalyser eller andra beräkningar som anpassningsbehov av befintliga system eller skräddarsydda modeller. 2050 kan ge stöd vi verktygsval, upphandling och implementering. Vi hjälper er gärna även med en långsiktig IT- och verktygsstrategi för att tillgodose era behov både på kortare och längre sikt.